THÔNG BÁO

Về sự cố kết nối cổng USB của thiết bị Brother trên máy tính cài đặt Hệ điều hành Microsoft Windows 11

Kính gửi Quý Khách Hàng,
Vào ngày 5 tháng 10 năm 2021, hệ điều hành Microsoft Windows 11 được phát hành chính thức và sẽ có các bản cập nhật theo từng quốc gia. Với việc phát hành HĐH mới, đã có một số phản hồi người dùng và các bài báo đề cập đến sự cố kết nối thiết bị Brother thông qua cáp USB khi máy tính được cài đặt HĐH Microsoft Windows 11. Tập đoàn Brother đang tìm hiểu nguyên nhân và tìm kiếm giải pháp khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Hiện tại, để Quý Khách Hàng có thể tiếp tục sử dụng các sản phẩm của Brother mà không gây ảnh hưởng đến công việc, Brother có một số khuyến nghị như sau:

  1. Nếu máy tính đã cập nhật HĐH Window 11: vui lòng sử dụng kết nối như Wifi hoặc mạng LAN thay vì USB. (Áp dụng với các sản phẩm có kết nối mạng – ví dụ: HL-L2361DN, HL-L2366DW)
  2. Đối với khách hàng đang sử dụng thiết bị chỉ có thể kết nối với máy tính qua cổng USB: vui lòng không cập nhật máy tính lên HĐH Window và đợi bản cập nhật mới nhất từ Brother. (Áp dụng các sản phẩm không có kết nối mạng- ví dụ: HL-L2321D, DCP-L2520D)

Lưu ý: Sự cố này chỉ xảy ra với một số sản phẩm nhất định, Quý Khách vui lòng xem phần Sản phẩm và Danh mục áp dụng tại: https://support.brother.com/g/s/os/win/

Cảm ơn sự hợp tác của Quý Khách Hàng.
Brother International (Việt Nam)